گوشی های Maemo/Meego

سیستم عامل های Maemo,Meego

مباحث عمومی Maemo/Meego

موضوعات
9
نوشته‌ها
59
موضوعات
9
نوشته‌ها
59

بررسی تخصصی دستگاه ها Maemo/Meego

موضوعات
4
نوشته‌ها
120
موضوعات
4
نوشته‌ها
120

نرم افزار Maemo/Meego

موضوعات
33
نوشته‌ها
71
موضوعات
33
نوشته‌ها
71

بازی های Maemo/Meego

موضوعات
3
نوشته‌ها
5
موضوعات
3
نوشته‌ها
5
بالا