منتخب بازارچه

تهویه نگار's latest activity

 • تهویه نگار
  تهویه نگار موضوع جدید ایجاد کرده است.
  مینی چیلر چیست؟ مینی چیلر همان چیلر کوچک است و در واقع با زبان علمی تر، یک چیلر با ظرفیت کمتر از 10 تن تبرید است. مینی چیلر در سرمایش...
  • minichiller1.jpg
  • minichiller-sales.jpg
  • minichiller-diagram.jpg
بالا