منتخب بازارچه

Recent Content by دیوانه ها

  1. د

    مشکل در بازی my horsr

    ببخشید ، چرا بازی my horse را وقتی با دیتا را دانلود میکنم بازی اجرا نمی شود و پیغام -نمی توان آن را دانلود کرد-می دهد؟ آیا مشکل از سرور بازی است یا دیتا؟
بالا