منتخب بازارچه

Recent Content by علیرضا33

 1. علیرضا33

  واگذاری استارتاپ فعال به بالاترین پیشنهاد

  واگذاریاستارت اپ فعال تاریخ انتشار اپلیکیشن و سایت بهمن ۹۶ داری پلن درآمدی بالا حضور در نمایشگاه بین المللی الکامپ محدوده فعالیت ـ سراسر کشور و قابلیت بین المللی شدن دارای مجوز از وزارت فر هنگ ارشاد اسلامی و مرکز فناوری و رسانه های دیجیتال پخش و به انتشار در رسانه های تصویری و چندین روزنامه...
 2. علیرضا33

  واگذاری استارتاپ فعال به بالاترین پیشنهاد

  واگذاریاستارت اپ فعال تاریخ انتشار اپلیکیشن و سایت بهمن ۹۶ داری پلن درآمدی بالا حضور در نمایشگاه بین المللی الکامپ محدوده فعالیت ـ سراسر کشور و قابلیت بین المللی شدن دارای مجوز از وزارت فر هنگ ارشاد اسلامی و مرکز فناوری و رسانه های دیجیتال پخش و به انتشار در رسانه های تصویری و چندین روزنامه...
 3. علیرضا33

  واگذاری استارتاپ به بالاترین قیمت

  واگذاریاستارت اپ فعال تاریخ انتشار اپلیکیشن و سایت بهمن ۹۶ داری پلن درآمدی بالا حضور در نمایشگاه بین المللی الکامپ محدوده فعالیت ـ سراسر کشور و قابلیت بین المللی شدن دارای مجوز از وزارت فر هنگ ارشاد اسلامی و مرکز فناوری و رسانه های دیجیتال پخش و به انتشار در رسانه های تصویری و چندین روزنامه...
 4. علیرضا33

  واگذاری استارت اپ فعال به بالاترین پیشنهاد

  واگذاری استارت اپ فعال به بالاترین پیشنهاد تاریخ انتشار اپلیکیشن و سایت بهمن ۹۶ داری پلن درآمدی بالا حضور در نمایشگاه بین المللی الکامپ محدوده فعالیت ـ سراسر کشور و قابلیت بین المللی شدن دارای مجوز از وزارت فر هنگ ارشاد اسلامی و مرکز فناوری و رسانه های دیجیتال پخش و به انتشار در رسانه های...
بالا