منتخب بازارچه

منصور قیامت

پسری هستم از شهر رویایی قــم
محل سکونت
شهر باحال قم
Occupation
رو وانت بار کار میکنم
بالا