منتخب بازارچه

ava_2011

:)
محل سکونت
کرج
Gender
Male

امضاآخـرین سنگـر سکـوته، حـق مـا گرفـتنی نیـست
آسمــونشم بگـیرید، ایـن پرنــده مـردنی نیـست
بالا