منتخب بازارچه

commander's latest activity

  • commander
    commander به موضوع فروش دامین های ناب سه حرفی پاسخ داده است.
    استارتر گرامی ضمن سلام با توجه به اینکه مرقوم نمودید "انتظار قیمت نجومی ندارم و با قیمت منصفانه توافق می کنم. " در صورت تمایل قیمت...
  • commander
    ُضمن سلام پلاک نمیشن و با گواهی فدراسیون میشه تردد بین شهری انجام داد، و معمولا برای تردد دائمی با موتورهای سنگین،به سختی مجوز صادر...
بالا