منتخب بازارچه

D-olarba-Z

محل سکونت
TEHRAN
Gender
Male

امضا

خریدار کارت 7500 PF قیمت مناسب

سوابق من در بازارچه:
خرید 3 عدد بافت و 1 عدد کفش از کاربر M.Saleh
فروش 750 DVD به کاربر n-95
خرید یک عدد هارد 2T WD از کاربر Nemomovies
خرید مانیتور LG W2261VP از کاربر golden_compas
خرید 3 عدد KINGMAX PD-07 فلش از کابر galaxysky
خرید یک شلوار کتون از کاربر farbod_zf
خرید DVB Proof 7500 HD USB از کاربر 2hid
خرید DVB Skystar 2.6 از کاربر 2hid
خرید Finder Star Gold از کاربر 2hid
خرید یک موردم ADSL وایرلس از کاربر jahannama
خرید دو عدد عینک Ray Ban CATS 5000-RB4125 از کاربر farbod_zf
فروش 500 دلار وب مانی به کاربر Fxsadra

دنبال شوندگان

دنبال کنندگان

بالا