منتخب بازارچه

eili4

محل سکونت
بوشهر

امضا

مرد زندانی می خندید.. شاید به زندانی بودن خویش شاید هم به آزاد بودن ما... راستی زندان کدام سوی میله هاست؟؟؟

Following

دنبال کنندگان

بالا