منتخب بازارچه

frzn87

تاریخ تولد
سپتامبر 19
محل سکونت
شیراز

امضا

حقیقت نه به رنگ است و نه بو،نه به های است و نه هو،نه به این است و نه او،نه به جام است و سبو،گر به این نقطه رسیدی به تو سر بسته و در پرده بگویم،تا کسی نشنود آن راز گهربار جهان را،آنچه گفتند و سرودند تو آنی،خود تو جان جهانی،گر نهانی و عیانی،تو همانی که همه عمر به دنبال خودت نعره زنانی،تو ندانی،که خود آن نقطه عشقی،تو خود باغ بهشتی...

دنبال کنندگان

بالا