منتخب بازارچه

Recent Content by Ice Dragon

  1. I

    فروش دستگاه کباب سیخ کن خانگی (کباب خوراش بیان تو)(دیدنش ضرر نداره)

    این خیلی دستگاهه خوبیه ما داشتیم ولی تو اساس کشی گم شد الانم خیلی گشتم هیچ جا ندارن من خریدم 12 تومان ولی این مارک نبود ولی بنظر این بهتره چون برای من پایهه نداشت یه شماره تماس برام به پ.خ مرسی
بالا