منتخب بازارچه

Recent Content by m_jizekhoshgam

  1. m_jizekhoshgam

    HTC One S - کم کارکرد - فول برنامه

    توضیحات که شما بپرس بنده خدمتتون عرض کنم دوست عزیزم از نظر ظاهروباطن کاملا سالمه قیمتشم 630.000 تعیین شده
  2. m_jizekhoshgam

    HTC One S - کم کارکرد - فول برنامه

    قیمتشم 630.000 تعیین شده دوست عزیزم
بالا