منتخب بازارچه

mehdi25

محل سکونت
طهران
Occupation
Free

امضا

======================================================================
خدایا !
...... به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه هایی که برای زیستن گذشت است ، حسرت نخورم .
...... و مردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشم .
خدایا !
...... تو چگونه زیستن را به من بیاموز .
...... چگونه مردن را خود خواهم آموخت .

======================================================================
این ای دی غیر فعال می باشد ، ای دیه جدید Mehdi_25 فعال شده .

دنبال شوندگان

دنبال کنندگان

بالا