منتخب بازارچه

Recent Content by omarpfx

  1. O

    ریبیت فارکس

    https://pforex.org/fa/ریبیت-فارکس Https://pforex.org/en Https://pforex.com/en ریبیت چیست ؟بسیاری از معامله گران فارکس با ریبیت آشنایی دارند که همان rebate یا cash back میباشد .کلیه نمایندگان بروکر ها یا IBها که به عنوان معرف شما ثبت می شوند , بابت معاملاتی که توسط افراد معرفی شده انجام می شود...
بالا