منتخب بازارچه

omid4u

Website
http://weblog.jazini.com
محل سکونت
نصف جهان

امضا

از برت دامن كشان
رفتم اي نا مهربان
از من آزرده دل
كي دگر بيني نشان
رفتم كه رفتم
رفتم كه رفتم

http://weblog.jazini.com​
بالا