منتخب بازارچه

pinar

zidane
محل سکونت
Gonbad E-Qabus
Occupation
All-in-one

امضا

در زندگی واژه ای به نام شکست وجود ندارد. کلمه ی شکست زاده ی افکار انسان های بد بخت و ناتوان است.
بالا