منتخب بازارچه

ramtin_26084

محل سکونت
قزوین
Gender
Male

امضا

نه تو می مانی و نه اندوه! و نه هیچ یک از مردم این آبادی!
به حباب نگران لب یک رود قسم! و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت
غصه هم خواهد رفت! آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...

بالا