خرید بک لینک

آموزش شبکه ‏2014-03-11

آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است

 1. learninweb
  شبکه کردن سیستم های کامپیوتری یعنی وصل کردن چند کامپیوتر به یکدیگر با روشهای مختلف. یکی از دلایل اصلی برای شبکه کردن کامپیوترها به اشتراک گذاشتن منابع مانند فایلها و پرینترها و....میباشد و در تمام سیستم عاملهای شبکه سرویسی برای این کار وجود دارد.

  001.jpg

  فصل اول : آشنائی با شبکه ( رایگان )
  شبکه چیست؟
  سرور یا سرویس دهنده شبکه چیست؟
  شبکه های Peer - To - Peer
  شبکه های Client / Server
  سیستم عاملهای شبکه
  سرویس راهنمای شبکه
  کارت شبکه چیست؟
  کابلهای شبکه
  اتصال بدون سیم و بیسیم
  شبکه های LAN و WAN

  F-1.jpg

  فصل دوم : معماری شبکه ( رایگان )
  توپولوژی شبکه
  توپولوژی Bus
  توپولوژیStar
  توپولوژی Ring
  توپولوژی Star Ring
  توپولوژی Mesh
  توپولوژی های ترکیبی
  روشهای ارسال داده

  F-2.jpg

  فصل سوم : مدل شبکه OSI ( رایگان )
  لایه ها در مدل OSI
  نحوه ارتباط در مدل OSI
  لایه Application
  لایه Presentation
  لایه Session
  لایه Transport
  لایه Network
  لایه Data Link
  لایه Physical
  پیاده سازی عملی مدل OSI

  F-3.jpg

  فصل چهارم : سخت افرارهای شبکه ( رایگان )
  کارت شبکه
  تکرار کننده یا Repeater
  Hub
  پل یا Bridge چیست؟
  کاربرد Router و Brouter
  تعریف Gateway

  F-4.jpg

  فصل پنجم : پروتکلهای شبکه ( رایگان )
  پروتکل چیست؟
  پروتکل NetBEUI
  پروتکل IPX/SPX
  پروتکل TCP/IP

  F-5.jpg

  فصل ششم : آدرس دهی TCP/IP ( رایگان )
  آدرس دهی TCP/IP
  قرار گیری آدرس در Packet
  بررسی یک آدرس IP
  آدرس شبکه در آدرس IP
  کلاسهای آدرس IP
  قوانین آدرس دهی IP
  مسیریابی آدرس IP و CIDR
  تعیین آدرس IP کاربران
  سرویس دهنده DHCP
  شماره های Port

  F-6.jpg

  فصل هفتم : اتصال از راه دور ( رایگان )
  تعریف PPP & SLIP
  کاربرد PSTN
  پروتکل PPTP
  پروتکل X25
  فن آوری Frame Relay
  انتقال ATM
  فن آوری ISDN
  فن آوری ADSL

  F-7.jpg

  فصل هشتم : پیکربندی و راه اندازی شبکه های بیسیم یا Wireless (وایرلس)
  توضیح شبکه بی سیم یا وایرلس
  تنظیم یا Config کردن Access Point
  تغییر آدرس IP دستگاه اکسسس پوینت
  تنظیم سرویس دهنده DHCP
  پروتکلهای B و G و Mixed در شبکه وایرلس
  تنظیم نام شبکه بیسیم یا SSID
  تعیین ارسال یا عدم ارسال SSID در شبکه
  تعیین کانال ارسال و دریافت
  امنیت در شبکه بیسیم
  پروتکل WEP
  پروتکل WPA
  پروتکل WPA2
  محدودیت اتصال به شبکه بیسیم با MAC Address یا آدرس مک کارت شبکه
  محدودیت دسترسی به شبکه با توجه به زمان و تاریخ و روز
  محدودیت در دسترسی به سایت ها و پروتکل ها
  تعیین کد کاربری و رمز عبور به Access Point
  روش اتصال AccessPoint به مودم ADSL
  مشاهده رمز عبور شبکه بیسیم ذخیره شده
  روش اتصال به شبکه بیسیم در Windows 7
  روش اتصال به شبکه بیسیم در Windows XP
  روش ساخت شبکه ad hoc در ویندوز 7

  فصل نهم : اتصال به شبکه LAN در Windows XP ( رایگان )
  بررسی یک مثال عملی
  تنظیم پروتکل TCP/IP
  تعیین آدرس IP
  تعیین Subnet Mask
  مشاهده مشخصات اتصال به شبکه
  تعیین Workgroup و نام کامپیوتر
  مشاهده کامپیوترهای موجود در شبکه
  مشاهده پوشه های به اشتراک گذاشته شده
  تعریف Map Drive
  قطع Map Drive
  به اشتراک گذاری یک شاخه
  به اشتراک گذاری چاپگر
  استفاده از چاپگر موجود در شبکه
  دستور PING
  دستور Netstat

  F9-1.jpg

  F9-2.jpg

  فصل دهم : اتصال به شبکه LAN در Windows Vista

  بررسی یک مثال عملی
  تنظیم پروتکل TCP/IP
  تعیین آدرس IP
  تعیین Subnet Mask
  مشاهده مشخصات اتصال به شبکه
  تعیین Workgroup و نام کامپیوتر
  مشاهده کامپیوترهای موجود در شبکه
  مشاهده پوشه های به اشتراک گذاشته شده
  تعریف Map Drive
  قطع Map Drive
  به اشتراک گذاری یک شاخه
  به اشتراک گذاری چاپگر
  استفاده از چاپگر موجود در شبکه
  دستور PING
  دستور Netstat

  فصل یازدهم : اتصال به شبکه LAN در Windows 2000
  بررسی یک مثال عملی
  تنظیم پروتکل TCP/IP
  تعیین آدرس IP
  تعیین Subnet Mask
  مشاهده مشخصات اتصال به شبکه
  مشاهده کامپیوترهای موجود در شبکه
  تعریف Map Drive
  قطع Map Drive
  به اشتراک گذاری یک شاخه
  استفاده از شاخه به اشتراک گذاشته شده
  به اشتراک گذاری چاپگر
  استفاده از چاپگر موجود در شبکه
  دستور PING
  دستور Netstat

  فصل دوازدهم : اتصال به شبکه LAN در Windows 7
  بررسی یک مثال عملی
  تنظیم پروتکل TCP/IP
  تعیین آدرس IP
  تعیین Subnet Mask
  مشاهده مشخصات اتصال به شبکه
  تعیین Workgroup و نام کامپیوتر
  مشاهده کامپیوترهای موجود در شبکه
  مشاهده پوشه های به اشتراک گذاشته شده
  تعریف Map Drive
  قطع Map Drive
  به اشتراک گذاری یک شاخه
  به اشتراک گذاری چاپگر
  استفاده از چاپگر موجود در شبکه
  دستور PING
  دستور Netstat

  فصل سیزدهم : راه اندازی IIS در Windows XP
  نصب سرویس IIS
  تنظیم خصوصیات سرویس HTTP و FTP
  روش تنظیم سایت وب
  شاخه اصلی سرویس دهنده وب
  ساخت یک شاخه مجازی در سایت web
  وصل شدن به کامپیوتر دارای سرویس وب
  دسترسی به شاخه مجازی
  سایت FTP و تنظیمات آن
  مشاهده فایلهای داخل سایت FTP
  مشاهده سایت FTP

  فصل چهاردهم : راه اندازی IIS در Windows VISTA
  نصب سرویس IIS
  تنظیم خصوصیات سرویس HTTP و FTP
  روش تنظیم سایت وب
  شاخه اصلی سرویس دهنده وب
  ساخت یک شاخه مجازی در سایت web
  وصل شدن به کامپیوتر دارای سرویس وب
  دسترسی به شاخه مجازی
  سایت FTP و تنظیمات آن
  مشاهده فایلهای داخل سایت FTP
  مشاهده سایت FTP

  فصل پانزدهم : راه اندازی IIS در Windows 2000
  نصب سرویس IIS
  تنظیم خصوصیات سرویس HTTP و FTP
  روش تنظیم سایت وب
  شاخه اصلی سرویس دهنده وب
  ساخت یک شاخه مجازی در سایت web
  وصل شدن به کامپیوتر دارای سرویس وب
  دسترسی به شاخه مجازی
  سایت FTP و تنظیمات آن
  مشاهده فایلهای داخل سایت FTP
  مشاهده سایت FTP

  فصل شانزدهم : راه اندازی IIS در Windows 7
  نصب سرویس IIS
  تنظیم خصوصیات سرویس HTTP و FTP
  روش تنظیم سایت وب
  شاخه اصلی سرویس دهنده وب
  ساخت یک شاخه مجازی در سایت web
  وصل شدن به کامپیوتر دارای سرویس وب
  دسترسی به شاخه مجازی

  فصل هفدهم : مدیریت به اشتراک گذاری در شبکه
  مدیریت شاخه های به اشتراک گذاشته شده در Windows Vista
  مدیریت شاخه های به اشتراک گذاشته شده در Windows 2000
  مدیریت شاخه های به اشتراک گذاشته شده در Windows XP

  فصل هجدهم : دسترسی از راه دور یا Remote Desktop در Windows XP
  تعیین کد کاربری و رمز عبور برای کاربر
  اجازه دسترسی از راه دور به یک کاربر
  روش اتصال به کامپیوتر دیگر توسط Remote Desktop

  فصل نوزدهم: دسترسی از راه دور به سرویسهای HTTP و FTP در Windows 2000
  تعریف کاربر جدید
  تنظیم خصوصیات کاربر ایجاد شده
  تنظیم سرویس دهنده
  ایجاد یک Dial-Up Networking
  اتصال به سرویس دهنده

  Images

  1. ICON-2.jpg
  m.mirfazeli از این نوشته تشکر کرده است.
عسل طبیعی و گرده گل ایرانیخرید و فروش اتوماتیک ارزهای الکترونیکی