برگزیده های پرشین تولز

آموزش نرم افزار Microsoft Excel

آموزش نرم افزار Microsoft Excel 2013

No permission to download
اکسل ( Excel ) یك نرم افزار جامع برای كار با صفحات گسترده (Spread Sheet) است. با كمك اکسل میتوانید انواع جداول حاوی متون و اعداد را ایجاد كرده و از فرمولها و توابع ریاضی، آماری و منطقی جهت محاسبات مربوط به آنها استفاده كنید. همچنین، امكان ایجاد نمودارهای متنوع از مقادیر موجود در جدولها نیز امكانپذیر است. در صورت استفاده از قابلیتهای حرفه ای مانند ماكروها و زبان VBA میتوان گفت كه Excel تقریباً برای ایجاد تمام كاربرگها و نرم افزارهای مالی و آماری راه حل مناسبی به شمار می آید.
excel201301.JPG


بخش اول : روش نصب Office 2013 رایگان
اجرای برنامه نصب
تعیین نحوه نصب Office 2013
حذف و اضافه کردن برنامه نصب شده
اجرای Excel 2013 در ویندوز 7
اجرای Excel 2013 در ویندوز 8
excel201302.JPG


بخش دوم : آشنایی با Excel رایگان
روش اجرای Excel 2013
چگونه یک کتاب کاری (Workbook) را باز کنیم
آشنایی با محیطExcel 2013
آشنایی با Ribbon
بزرگنمایی و کوچک نمایی صفحه
حرکت در صفحات در Excel 2013
ذخیره کردن یک کتاب کاری
بستن یک کتاب کاری
باز کردن یک کتاب کاری اخیراً استفاده شده
استفاده از کمک (Help)
خروج از Excel 2013
excel201303.JPG
excel201304.JPG


بخش سوم : روش کار با کتابهای کاری (Workbook) رایگان
ایجاد کتابهای کاری در Excel 2013
روش وارد کردن داده‌ها
آشنایی با فرمولها
افزودن سطر یا ستون جدید
تابع sum
حذف سطر یا ستون
جابجایی سطر یا ستون
آشنایی با Cut، Copy و Paste
دستوارت Undo و Redo
دستورات Find و Replace
مدیریت صفحات) Sheetها(
ذخیره سازی فایل در Excel 2013
excel201306.JPG
excel201305.JPG


بخش چهارم : روش پیکربندی یا Format کتابهای کاری
تنظیم اندازه سطرها و ستونها
ادغام سلولها در Excel 2013
نحوه نمایش اعداد (Number Format)
پیکربندی متن در Excel 2013
کار با Style یا فرمتهای آماده
کار با غلط یاب (Spell Checker)
آشنایی با تصحیح کننده خودکار (AutoCorrect)
استفاده از ابزار AutoFill
کار با ابزار Conditional formatting یا Format Painter
فرمتبندی شرطی در اکسل 2013
بخش پنجم : انواع نماها و چاپ صفحات
روشهای مشاهده صفحات کاری در Excel 2013
دستور Freeze
ابزار Auto Filter
افزودن سربرگ و پاورقی
تنظیم صفحه با Page Setup
تنظیم محدوده قابل چاپ
پیش نمایش چاپ و تنظیمات آن در Excel 2013
بخش ششم : فرمول ها و توابع ( قسمت اول)
آشنایی با توابع و فرمولها در Excel 2013
کپی کردن فرمول
اتصال به محتوای یک سلول
استفاده از محاسبه‌گر خودکار (AutoCalculate)
تابع sum
عملگرها در Excel 2013
توابع حداقل، حداکثر، تعداد و میانگین
ابزار AutoSUM
کار با قابلیت Manual Calculation
بخش هفتم : فرمول ها و توابع (قسمت دوم)
تابع FV
تابع PMT
کار با تابع شرطی IF
استفاده از تاریخ در توابع در Excel 2013
کار با توابع آماری
تابع آزمون T
تصحیح خودکار ورودی تابع
تابع پیرسون
بخش هشتم : نمودارها، تصاویر و جلوه ویژه
ایجاد یک نمودار در Excel 2013
تعیین شکل نمودار
تغییر داده‌های نمودار
تغییر نوع نمودار
تغییر ظاهر نمودار
تیتر نمودار
محل قرارگیری راهنما
ایجاد جلوه ویژه
رسم اشکال آماده
درج تصویر
نمودارهای Sparklines
بخش نهم : ماکرو ها و VBA
ایجاد ماکروی جدید در Excel 2013
استفاده از ماکرو
پنجره ماکرو
تغییر فرمت یک ستون
آشنایی با Visual Basic Editor
طراحی فرم های کاربردی در VBA
آشنایی با دستورات VBA
استفاده از ساختارها و توابع
ذخیره با فرمت PDF در Excel 2013
  • excel201304.JPG
    excel201304.JPG
    92.8 KB · نمایش ها: 71
نویسنده
learninweb
Downloads
113
نمایش ها
834
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from learninweb

بالا