خرید بک لینک

آموزش نرم افزارهای اداری

آموزش مجموعه نرم افزارهای Office شامل نرم افزار Excel ، نرم افزار Word ، نرم افزار PowerPoint ، نرم افزار Outlook که به صورت تعاملی به همراه ویدیو و تصویر ارایه می شود.

بهترین منابع آموزشی

 1. آموزش توابع و فرمول نویسی در نرم افزار Excel (قسمت اول)
  آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است - به وسیله learninweb
  Updated: ‏13 مارس 2014
 2. آموزش توابع و فرمول نویسی در نرم افزار Excel (قسمت دوم)
  آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است - به وسیله learninweb
  Updated: ‏13 مارس 2014
 3. آموزش نرم افزار Microsoft Outlook
  آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است - به وسیله learninweb
  Updated: ‏10 مارس 2014
 4. آموزش نرم افزار Microsoft Word
  آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است - به وسیله learninweb
  Updated: ‏10 مارس 2014
 5. آموزش نرم افزار Microsoft PowerPoint
  آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی اس - به وسیله learninweb
  Updated: ‏10 مارس 2014
 1. learninweb

  آموزش توابع و فرمول نویسی در نرم افزار Excel (قسمت دوم) 2010

  آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
  0/5, 0 ratings
  دانلودها:
  181
  Updated:
  ‏13 مارس 2014
 2. learninweb

  آموزش توابع و فرمول نویسی در نرم افزار Excel (قسمت اول) 2010

  آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
  5/5, 1 rating
  دانلودها:
  275
  Updated:
  ‏13 مارس 2014
 3. learninweb

  آموزش نرم افزار Microsoft Outlook 2013

  آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
  0/5, 0 ratings
  دانلودها:
  42
  Updated:
  ‏10 مارس 2014
 4. learninweb

  آموزش نرم افزار Microsoft PowerPoint 2013

  آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی اس
  0/5, 0 ratings
  دانلودها:
  58
  Updated:
  ‏10 مارس 2014
 5. learninweb

  آموزش نرم افزار Microsoft Word 2013

  آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
  0/5, 0 ratings
  دانلودها:
  78
  Updated:
  ‏10 مارس 2014
 6. learninweb

  آموزش نرم افزار Adobe Dreamweaver CS6

  آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
  3/5, 2 ratings
  دانلودها:
  91
  Updated:
  ‏9 مارس 2014
 7. learninweb

  آموزش نرم افزار Microsoft Access 2013

  آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
  0/5, 0 ratings
  دانلودها:
  67
  Updated:
  ‏9 مارس 2014
 8. learninweb

  آموزش نرم افزار Microsoft Excel 2013

  آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
  0/5, 0 ratings
  دانلودها:
  112
  Updated:
  ‏8 مارس 2014
عسل طبیعی و گرده گل ایرانیخرید و فروش اتوماتیک ارزهای الکترونیکی