منتخب بازارچه

برگزیده های پرشین تولز

آموزش نرم افزارهای اداری

آموزش مجموعه نرم افزارهای Office شامل نرم افزار Excel ، نرم افزار Word ، نرم افزار PowerPoint ، نرم افزار Outlook که به صورت تعاملی به همراه ویدیو و تصویر ارایه می شود.

Top resources

آموزش توابع و فرمول نویسی در نرم افزار Excel (قسمت دوم) L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
181
Updated
آموزش توابع و فرمول نویسی در نرم افزار Excel (قسمت اول) L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
278
Updated
آموزش نرم افزار Microsoft Outlook L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
43
Updated
آموزش نرم افزار Microsoft PowerPoint L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی اس
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
58
Updated
آموزش نرم افزار Microsoft Word L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
78
Updated
آموزش نرم افزار Adobe Dreamweaver L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
3.00 star(s) 2 ratings
Downloads
92
Updated
آموزش نرم افزار  Microsoft Access L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
69
Updated
آموزش نرم افزار Microsoft Excel L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
113
Updated
بالا