منتخب بازارچه

برگزیده های پرشین تولز

آموزش نرم افزارهای برنامه نویسی

مجموعه ای از نرم افزارهای سودمند برای برنامه نویسی که به صورت تعاملی به همراه تصویر و فیلم آموزش داده می شوند

Top resources

 • آموزش برنامه نویسی به زبان PHP
  آموزش برنامه نویسی به زبان PHP
  آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
  • learninweb
  • Updated:
 • آموزش SQL Server
  آموزش SQL Server
  آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
  • learninweb
  • Updated:
 • آموزش برنامه نویسی به زبان ASP.NET
  آموزش برنامه نویسی به زبان ASP.NET
  راهنمای قدم به قدم و تصویری با متن و صدا به زبان فارسی برای برنامه نویسی با Visual Studio 2010
  • learninweb
  • Updated:
 • آموزش ساخت صفحات HTML
  آموزش ساخت صفحات HTML
  آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
  • learninweb
  • Updated:
آموزش SQL Server L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
244
Updated
آموزش برنامه نویسی به زبان ASP.NET L
راهنمای قدم به قدم و تصویری با متن و صدا به زبان فارسی برای برنامه نویسی با Visual Studio 2010
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
80
Updated
آموزش برنامه نویسی به زبان PHP L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
197
Updated
آموزش ساخت صفحات HTML L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
166
Updated
بالا