منتخب بازارچه

برگزیده های پرشین تولز

آموزش نرم افزارهای علوم کاربردی و مهندسی

مجموعه ای از نرم افزارهای علوم مهندسی و کاربردی در این بخش به صورت تعاملی با تصویر و فیلم آموزش داده می شوند
آموزش نرم افزار Matlab L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
1.00 star(s) 1 ratings
Downloads
84
Updated
بالا