منتخب بازارچه

برگزیده های پرشین تولز

آموزش نرم افزارهای گرافیک و انیمیشن

مجموعه ای از نرم افزارهای گرافیک و انیمیشن که به صورت تعاملی به همراه تصویر و فیلم آموزش داده می شوند

Top resources

 • آموزش نرم افزار Adobe Photoshop
  آموزش نرم افزار Adobe Photoshop
  آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
  • learninweb
  • Updated:
 • آموزش زبان برنامه نویسی Action Script
  آموزش زبان برنامه نویسی Action Script
  آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
  • learninweb
  • Updated:
 • آموزش نرم افزار Adobe InDesign
  آموزش نرم افزار Adobe InDesign
  آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
  • learninweb
  • Updated:
 • آموزش نرم افزار Adobe Premiere
  آموزش نرم افزار Adobe Premiere
  آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
  • learninweb
  • Updated:
 • آموزش Adobe Flash
  آموزش Adobe Flash
  آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
  • learninweb
  • Updated:
آموزش زبان برنامه نویسی Action Script L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
90
Updated
آموزش نرم افزار Adobe InDesign L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
130
Updated
آموزش نرم افزار Adobe Premiere L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
79
Updated
آموزش Adobe Flash L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
48
Updated
آموزش نرم افزار Adobe Photoshop L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
5.00 star(s) 4 ratings
Downloads
234
Updated
بالا