• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

کپی کردن اطلاعات یک ستون به ستون دیگه

  1. saraniki

    کپی کردن اطلاعات یک ستون به ستون دیگه

    کپی کردن اطلاعات یک ستون به ستون دیگه
بالا