برگزیده های پرشین تولز

گالری هنری کودکان ایروان ارمنستان

  1. F

    گالری هنری کودکان ایروان ارمنستان

    گالری هنری کودکان ایروان ارمنستان گالری عکس کودکان نخستین مرتبه در دنیا در ساختمان شماره سیزده در کناره ای از خیابان آبویان و خیابان سایات نووا قرار دارد . ساختمان بزرگ دارای نمایشگاه ، کارگاه های آموزشی ، یک توپ کنسرت و یک کتابخانه است. نمایشگاه از آثار کودکان از جمهوری های شوروی ,بلغارستان...
  2. F

    گالری هنری کودکان ایروان ارمنستان

    گالری هنری کودکان ایروان ارمنستان گالری عکس کودکان نخستین مرتبه در دنیا در ساختمان شماره سیزده در ارمنستان در کناره ای از خیابان آبویان و خیابان سایات نووا قرار دارد . ساختمان بزرگ دارای نمایشگاه ، کارگاه های آموزشی ، یک توپ کنسرت و یک کتابخانه است. نمایشگاه از آثار کودکان از جمهوری های شوروی...
بالا