برگزیده های پرشین تولز

اقامتگاه بوم گردی آریو اصفهان

 1. S

  اقامتگاه بوم گردی آریو اصفهان

  اقامتگاه بوم گردی آریو اصفهان این اقامتگاه در زمینی به مساحت 600 متر مربع و ساختمانی با قدمت بیش از 90 سال در سال 1397 فعالیت خود را آغاز کرده است . معماری ساختمان این اقامتگاه مربوط به دوره پهلوی می باشد و شامل حیاط اصلی، ایوان، اتاق ها و حیاط خلوت می شود. اقامتگاه دارای 2 طبقه و 5 اتاق می...
 2. S

  اقامتگاه بوم گردی آریو اصفهان

  اقامتگاه بوم گردی آریو اصفهان این اقامتگاه در زمینی به مساحت 600 متر مربع و ساختمانی با قدمت بیش از 90 سال در سال 1397 فعالیت خود را آغاز کرده است . معماری ساختمان این اقامتگاه مربوط به دوره پهلوی می باشد و شامل حیاط اصلی، ایوان، اتاق ها و حیاط خلوت می شود. اقامتگاه دارای 2 طبقه و 5 اتاق می...
 3. K

  اقامتگاه بوم گردی آریو اصفهان

  اقامتگاه بوم گردی آریو اصفهان این اقامتگاه در زمینی به مساحت 600 متر مربع و ساختمانی با قدمت بیش از 90 سال در سال 1397 فعالیت خود را آغاز کرده است . معماری ساختمان این اقامتگاه مربوط به دوره پهلوی می باشد و شامل حیاط اصلی، ایوان، اتاق ها و حیاط خلوت می شود. اقامتگاه دارای 2 طبقه و 5 اتاق می...
 4. L

  اقامتگاه بوم گردی آریو اصفهان

  اقامتگاه بوم گردی آریو اصفهان این اقامتگاه در زمینی به مساحت 600 متر مربع و ساختمانی با قدمت بیش از 90 سال در سال 1397 فعالیت خود را آغاز کرده است . معماری ساختمان این اقامتگاه مربوط به دوره پهلوی می باشد و شامل حیاط اصلی، ایوان، اتاق ها و حیاط خلوت می شود. اقامتگاه دارای 2 طبقه و 5 اتاق می...
بالا