• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

کارفور مال تپه

  1. N

    مراکز خرید استانبول

    مراکز خرید استانبول در دو دسته تقسیم بندی میشود : مراکز خرید تاریخی و مراکز خرید مدرن استانبول دارای دو مرکز خرید تاریخی میباشد: بازار بزرگ استانبول بازار ادویه جات يا بازار مصریها مراکز خرید مدرن استانبول: آک مرکز مرکز خرید آتیروس مرکز خرید کاپیتول مرکز...
بالا