• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

کارتینگ تفریحی کیش

 1. kishnets

  کارتینگ تفریحی کیش

  کارتینگ تفریحی کیش کارتینگ تفریحی کیش جز جاذبه های گردشگری کیش و از تفریحات آن به حساب می آید . محیطی که برای این تفریح مفرح در نظر گرفته شده است پیستی به طول 800 متر می باشد که بزرگترین پیست در خاورمیانه است . گردشگران تور کیش که به ماشین سواری علاقه دارند می تواند رفتن به این کارتینگ تفریحی...
 2. kishnets

  کارتینگ تفریحی کیش

  کارتینگ تفریحی کیش کارتینگ تفریحی کیش جز جاذبه های گردشگری کیش و از تفریحات آن به حساب می آید . محیطی که برای این تفریح مفرح در نظر گرفته شده است پیستی به طول 800 متر می باشد که بزرگترین پیست در خاورمیانه است . گردشگران تور کیش که به ماشین سواری علاقه دارند می تواند رفتن به این کارتینگ تفریحی...
 3. S

  کارتینگ تفریحی کیش

  کارتینگ تفریحی کیش کارتینگ تفریحی کیش جز جاذبه های گردشگری کیش و از تفریحات آن به حساب می آید . محیطی که برای این تفریح مفرح در نظر گرفته شده است پیستی به طول 800 متر می باشد که بزرگترین پیست در خاورمیانه است . گردشگرانتور لحظه آخری کیش که به ماشین سواری علاقه دارند می تواند رفتن به این کارتینگ...
 4. S

  کارتینگ تفریحی کیش

  کارتینگ تفریحی کیش کارتینگ تفریحی کیش جز جاذبه های گردشگری کیش و از تفریحات آن به حساب می آید . محیطی که برای این تفریح مفرح در نظر گرفته شده است پیستی به طول 800 متر می باشد که بزرگترین پیست در خاورمیانه است . گردشگران تور لحظه آخری کیش که به ماشین سواری علاقه دارند می تواند رفتن به این کارتینگ...
 5. S

  کارتینگ تفریحی کیش

  کارتینگ تفریحی کیش کارتینگ تفریحی کیش جز جاذبه های گردشگری کیش و از تفریحات آن به حساب می آید . محیطی که برای این تفریح مفرح در نظر گرفته شده است پیستی به طول 800 متر می باشد که بزرگترین پیست در خاورمیانه است . گردشگران تور لحظه آخری کیش که به ماشین سواری علاقه دارند می تواند رفتن به این کارتینگ...
بالا