برگزیده های پرشین تولز

گاسگاد ارمنستان

  1. F

    گاسگاد ارمنستان

    گاسگاد ارمنستان مهندس الکساندر تامانیان بعد از مستقل شدن ارمنستان نقشه ی کلی رابرای شهر ایروان نشان داد که یکی از با اهمیت ترین قسمتهای ان گاسگاد می باشد ودر سال "1970 "با توجه معمارتوروسیان کامل شد.گاسگاد پایین ترین نقطه شهر رااز نظر بلندی "مرکز شهر "به بالاترین نقطه "شمال شهر وپارک پیروزی...
بالا