باریستا

  1. kiana-rahimi

    باریستا کیست و چه وظایفی دارد؟

    باریستا کیست و چه وظایفی دارد؟ شما حداقل یک بار در زندگی نام باریستا را شنیده اید. اما باریستا کیست؟ چه وظایفی دارد و مسئولیت اصلی او چیست؟ باریستا به شخصی گفته میشود که مسئولیت سرو انواع قهوه ها و اسپرسو ها را بر عهده دارد که برای هر کافه شاپی نیاز است. اما فقط بارستایی ماهر و خبره میتواند یک...
بالا