برگزیده های پرشین تولز

بازاریابی مقصد تحت وب

  1. iranmct

    بررسی عناصر کلیدی موفقیت بازاریابی مقصد تحت وب (بازاریابی اینترنتی) Web-Based Destination Marketing

    تیم مشاوران مدیریت ایران : سیستم بازاریابی مقصد مبتنی بر وب Web-Based Destination Marketing Systems به طور گسترده به منظور کانال توزیع بازاریابی توسط سازمانهای بازاریابی مقصد (DMOs) در سطوح مختلف (نظیر ملی، ناحیه، شهر و دیگر ماهیتهای جغرافیایی) به منظور ترفیع و مدیریت مقاصد گردشگری مورد...
بالا