منتخب بازارچه

آبنمای دبی

  1. net_tours2017

    تور دبی تابستان 96

    تور دبی تابستان 96 امارت دبی یکی از سه کشور در امارات متحده عربی و دومین امارت بزرگ می باشد. دبی مرکز این امارت است. خور یا رودخانه دبی، این شهر را به دو بخش شمالی دیره و جنوبی بر دبی تقسیم می کند. دبی در سال 1830 یک آبادی کوچک بود با بومیانی که با ماهیگیری، کشاورزی و استخراج مروارید به صورت...
  2. V

    آبنمای دبی

    آبنمای دبی این آبنماهای زیبا در مجاور تور دبی مال و در دریاچه ی برج خلیفه واقع شده است.سرمایه گذاری این آبنماها هشتصد میلیون درهم معادل دویست و هجده میلیون دلار است.این آبنماهای زیبا در بیست و پنج رنگ مختلف و شش هزار و ششصد چراغ استو ارفاع پرتاب این آبها تا صدو پنجاه متر است و طول این آبنماها...
بالا