برگزیده های پرشین تولز

دروازه هادریان آنتالیا

 1. ت

  دروازه هادریان آنتالیا

  دروازه هادریان آنتالیا دروازه هادریان یکی از آثار باستانی شهر آنتالیا محسوب می شود. در زمان هادریانوس امپراطور روم باستان و سال 130 بعد از میلاد این دروازه ساخته شده است. این دروازه در اصل به خاطر وجود یک دیوار دورتادور شهر ساخته شده بود که امروزه اثری از دیوارها مشاهده نمی کنیم و فقط دروازه...
 2. N

  دروازه هادریان آنتالیا

  دروازه هادریان آنتالیا دروازه هادریان آنتالیا از جاذبه های معروف آنتالیا می باشد که جر آثار باستانی این شهر نیز به حساب می آید که به معنای 3 دروازه می باشد که دارای دیوار بلندی می باشد که بخشی از دیوار به عنوان موج شکن استفاده می شده است که طوفان های خطرناک را دفع می کند و شهر را حفظ می کند...
 3. N

  دروازه هادریان آنتالیا

  دروازه هادریان آنتالیا دروازه هادریان آنتالیا از جاذبه های معروف آنتالیا می باشد که جر آثار باستانی این شهر نیز به حساب می آید که به معنای 3 دروازه می باشد که دارای دیوار بلندی می باشد که بخشی از دیوار به عنوان موج شکن استفاده می شده است که طوفان های خطرناک را دفع می کند و شهر را حفظ می کند...
 4. N

  دروازه هادریان آنتالیا

  دروازه هادریان آنتالیا دروازه هادریان آنتالیا از طاق نصرت های رومی است که به افتخار امپراتور هادریان، که در سال 130 میلادی از روم به این شهر سفر کرده، ساخته شده است. این دروازه به صورت سه قوس می باشد که از مرمر سفید ساخته شده اند و 88 ستون گرانیتی در دوطرف محل نگهدارنده قوس ها قرار دارد. در دو...
 5. S

  دروازه هادریان آنتالیا

  دروازه هادریان آنتالیا دروازه هادریان آنتالیا از طاق نصرت های رومی است که به افتخار امپراتور هادریان، که در سال 130 میلادی از روم به این شهر سفر کرده، ساخته شده است. این دروازه به صورت سه قوس می باشد که از مرمر سفید ساخته شده اند و 8 ستون گرانیتی در دوطرف محل نگهدارنده قوس ها قرار دارد. در دو...
 6. S

  دروازه هادریان آنتالیا

  دروازه هادریان آنتالیا دروازه هادریان آنتالیا از طاق نصرت های رومی است که به افتخار امپراتور هادریان، که در سال 130 میلادی از روم به این شهر سفر کرده، ساخته شده است. این دروازه به صورت سه قوس می باشد که از مرمر سفید ساخته شده اند و 8 ستون گرانیتی در دوطرف محل نگهدارنده قوس ها قرار دارد. در دو...
 7. S

  دروازه هادریان آنتالیا

  دروازه هادریان آنتالیا دروازه هادریان آنتالیا از طاق نصرت های رومی است که به افتخار امپراتور هادریان، که در سال 130 میلادی از روم به این شهر سفر کرده، ساخته شده است. این دروازه به صورت سه قوس می باشد که از مرمر سفید ساخته شده اند و 8 ستون گرانیتی در دوطرف محل نگهدارنده قوس ها قرار دارد. در دو...
 8. S

  دروازه هادریان آنتالیا

  دروازه هادریان آنتالیا دروازه هادریان آنتالیا از طاق نصرت های رومی است که به افتخار امپراتور هادریان، که در سال 130 میلادی از روم به این شهر سفر کرده، ساخته شده است. این دروازه به صورت سه قوس می باشد که از مرمر سفید ساخته شده اند و 8 ستون گرانیتی در دوطرف محل نگهدارنده قوس ها قرار دارد. در دو...
 9. S

  دروازه هادریان آنتالیا

  دروازه هادریان آنتالیا دروازه هادریان آنتالیا از طاق نصرت های رومی است که به افتخار امپراتور هادریان، که در سال 130 میلادی از روم به این شهر سفر کرده، ساخته شده است. این دروازه به صورت سه قوس می باشد که از مرمر سفید ساخته شده اند و 8 ستون گرانیتی در دوطرف محل نگهدارنده قوس ها قرار دارد. در دو...
 10. S

  دروازه هادریان آنتالیا

  دروازه هادریان آنتالیا دروازه هادریان آنتالیا از طاق نصرت های رومی است که به افتخار امپراتور هادریان، که در سال 130 میلادی از روم به این شهر سفر کرده، ساخته شده است. این دروازه به صورت سه قوس می باشد که از مرمر سفید ساخته شده اند و 8 ستون گرانیتی در دوطرف محل نگهدارنده قوس ها قرار دارد. در دو...
 11. Y

  دروازه هادریان آنتالیا

  دروازه هادریان آنتالیا : یکی از آثار به جای مانده از زمان رومیان دروازه هادریان است که به معنای 3 دروازه می باشد . این دروازه شامل دیوار بلندی است که قسمتی از آن به عنوان موج شکن بوده و شهر را از طوفانهای سهمگین حفظ می‌کرده است. دروازه هادریان به وسیله امپراطور روم بنا نهاده شد . برج...
 12. N

  دروازه هادریان آنتالیا

  دروازه هادریان آنتالیا دروازه هادریان آنتالیا از جاذبه های معروف آنتالیا می باشد که جر آثار باستانی این شهر نیز به حساب می آید که به معنای 3 دروازه می باشد که دارای دیوار بلندی می باشد که بخشی از دیوار به عنوان موج شکن استفاده می شده است که طوفان های خطرناک را دفع می کند و شهر را حفظ می کند...
 13. Y

  دروازه هادریان آنتالیا

  دروازه هادریان آنتالیا : یکی از آثار به جای مانده از زمان رومیان دروازه هادریان است که به معنای 3 دروازه می باشد . این دروازه شامل دیوار بلندی است که قسمتی از آن به عنوان موج شکن بوده و شهر را از طوفانهای سهمگین حفظ می‌کرده است. دروازه هادریان به وسیله امپراطور روم بنا نهاده شد . برج شمالی...
 14. Y

  دروازه هادریان آنتالیا

  دروازه هادریان آنتالیا : یکی از آثار به جای مانده از زمان رومیان دروازه هادریان است که به معنای 3 دروازه می باشد . این دروازه شامل دیوار بلندی است که قسمتی از آن به عنوان موج شکن بوده و شهر را از طوفانهای سهمگین حفظ می‌کرده است. دروازه هادریان به وسیله امپراطور روم بنا نهاده شد . برج...
 15. E

  دروازه هادریان آنتالیا

  دروازه هادریان آنتالیا این دروازه هادریانوس یا اوکاپیلار به معنای 3 دروازه است و به وسیله هادریانوس امپراطور روم در سال صد و سی بنا نهاده شد.و سه طاق دارد برج شمالی این دروازه به دوره سقلجوقیان نیز باز میگردد. میهمانان تور آنتالیا نوروز 95 می توانند از این مکان دیدن نمایند.
 16. A

  دروازه هادریان آنتالیا

  دروازه هادریان آنتالیا دروازه هادریان آنتالیا از جاذبه های معروف آنتالیا می باشد که جر آثار باستانی این شهر نیز به حساب می آید که به معنای 3 دروازه می باشد که دارای دیوار بلندی می باشد که بخشی از دیوار به عنوان موج شکن استفاده می شده است که طوفان های خطرناک را دفع می کند و شهر را حفظ می کند...
 17. Y

  دروازه هادریان آنتالیا

  دروازه هادریان آنتالیا : یکی از آثار به جای مانده از زمان رومیان دروازه هادریان است که به معنای 3 دروازه می باشد . این دروازه شامل دیوار بلندی است که قسمتی از آن به عنوان موج شکن بوده و شهر را از طوفانهای سهمگین حفظ می‌کرده است. دروازه هادریان به وسیله امپراطور روم بنا نهاده شد . برج...
 18. Y

  دروازه هادریان آنتالیا

  دروازه هادریان آنتالیا : یکی از آثار به جای مانده از زمان رومیان دروازه هادریان است که به معنای 3 دروازه می باشد . این دروازه شامل دیوار بلندی است که قسمتی از آن به عنوان موج شکن بوده و شهر را از طوفانهای سهمگین حفظ می‌کرده است. دروازه هادریان به وسیله امپراطور روم بنا نهاده شد . برج شمالی...
بالا