برگزیده انجمنها

جایزه معمار

  1. Delta Group

    مجموعه مسکونی 911 برنده جایزه معمار 1394

    مجموعه مسکونی 911 برنده جایزه معمار 1394 بخش مسکونی آپارتمانی تهران، بلوار اندرزگو تاریخ شروع و اتمام کار: ۹۱ -۹۴ مجموعه مسکونی ۹۱۱ در زمینی کم عرض و کشیده با دسترسی شمال و جنوب˓ در هشت طبقه˓ پنج طبقه مسکونی˓ دو طبقه پارکینگ و یک طبقه خدمات و سالن اجتماعات ساخته شده است. خواسته کار فرما مبنی...
بالا