برگزیده های پرشین تولز

جغرافیا اسپانیا

  1. sepidgasht

    آب و هوا و جغرافیای اسپانیا

    آب و هوا و جغرافیای اسپانیا اسپانیا کوری بزرگ با ارتفاعات و زمین های هموار است و دارای شرایط آب و هوایی متفاوتی می باشد. معمولا شمال اسپانیا معتدل و جنوب آن آب و هوایی گرم و خشک دارد. به طور کلی مناطق ساحلی جنوب و شرق اسپانیا دارای آب و هوایی مدیترانه ای ( آب و هوایی معتدل با روزهایی بلند) هستند...
بالا