برگزیده های پرشین تولز

غار دامالاش آنتالیا

 1. A

  غار دامالاش آنتالیا

  غار دامالاش آنتالیا غار دامالاش آنتالیا مكان مناسبی است براي گردشگران تور آنتالیا كه در آن علاوه بر ديدن مناظر خارق العاده طبيعي امكان ديدن سنگهایي که تغيير شكل پیدا کردند نیز هست . در اين غار ديوارهای سنگی كه به شکل عجیبی در گذر زمان تغيير شكل داده اند نیز تصاوير بسيار زيبايی را بوجود آورده...
 2. A

  غار دامالاش آنتالیا

  غار دامالاش آنتالیا غار دامالاش آنتالیا مكان مناسبی است براي گردشگران تور آنتالیا كه در آن علاوه بر ديدن مناظر خارق العاده طبيعي امكان ديدن سنگهایي که تغيير شكل پیدا کردند نیز هست . در اين غار ديوارهای سنگی كه به شکل عجیبی در گذر زمان تغيير شكل داده اند نیز تصاوير بسيار زيبايی را بوجود آورده...
 3. E

  غار دامالاش آنتالیا

  غار دامالاش آنتالیا غار دامالاش آنتالیا مكان مناسبي است براي گردشگران تور آنتالیا كه در آن علاوه بر ديدن مناظر خارق العاده طبيعي امكان ديدن سنگهایي که تغيير شكل پیدا کردند نیز هست . در اين غار ديوارهای سنگي كه به شکل عجیبی در گذر زمان تغيير شكل داده اند نیز تصاوير بسيار زيبايي را بوجود آورده...
بالا