برگزیده های پرشین تولز

ماهیگیری تفریحی کیش

  1. S

    ماهیگیری تفریحی کیش

    ماهیگیری تفریحی کیش ماهیگیری تفریحی کیش از جاذبه های جزیره کیش به حساب می آید ، سواحل کیش دارای خاکی با ساختار مرجانی می باشد و کمتر جزایری در دنیا پوشیده از ماسه خاکستری می باشد. در آب های شفاف در کنار سواحل می توان به راحتی کف دریا را از دور تماشا کرد. گردشگران تورکیش می توانند به دور از شلوغی...
  2. S

    ماهیگیری تفریحی کیش

    ماهیگیری تفریحی کیش ماهیگیری تفریحی کیش از جاذبه های جزیره کیش به حساب می آید ، سواحل کیش دارای خاکی با ساختار مرجانی می باشد و کمتر جزایری در دنیا پوشیده از ماسه خاکستری می باشد. در آب های شفاف در کنار سواحل می توان به راحتی کف دریا را از دور تماشا کرد. گردشگران تور کیش می توانند به دور از...
بالا