مشکلات عاطفی

  1. vistamag

    نقاط حساس روحی ما چطور شکل می گیرند؟

    طبق تحقیقات روانشناسی همه ما دارای نقاط حساس روحی هستیم و این نقاط در اثر این پدید آمده‌اند که نتوانستیم یک جایی رنج‌های گذشته را تجزیه و تحلیل کنیم. گاهی اوقات مواردی در زندگی ما ایجاد می‌شوند که آن دکمه حساس را فشار می‌دهند و ما با تمام قوای جمع شده از حساسیت‌های گذشته، واقعیت فعلی را زیر...
بالا