برگزیده های پرشین تولز

مصلی پایین خیابان مشهد

  1. F

    مصلی پایین خیابان مشهد

    مصلی پایین خیابان مشهد این بنای تاریخی که امروزه در بلواری به همین نام در شهر مشهد واقع شده است در گذشته در بیرون شهر قرار داشته و مورد توجه کاروانیان بوده است . این بنا دارای یکایوان مرتفع و دو ایوانچه می باشد که در وضعیتی متقارن و در طرفین بنا قرار گرفته اند . این بنا در سال 1087 و در زمان...
بالا