برگزیده های پرشین تولز

موزه کوچ استانبول کارخانه راحمی

  1. S

    موزه کوچ استانبول کارخانه راحمی

    موزه کوچ استانبول کارخانه راحمی : موزه راحمی کوچ در محله هاسکوی استانبول قرار گرفته و تاریخ آن مربوط به دوره عثمانیها می باشد. از این مکان در گذشته با نام لنگرخانه نیز یاد می شده است. علت نامگذاری این مکان با این نام دست ساخته های آهنی و استیلی است که در آنجا وجود دارد. در حال حاضر در این موزه...
  2. S

    موزه کوچ استانبول کارخانه راحمی

    موزه کوچ استانبول کارخانه راحمی : موزه راحمی کوچ در محله هاسکوی استانبول قرار گرفته و تاریخ آن مربوط به دوره عثمانیها می باشد. از این مکان در گذشته با نام لنگرخانه نیز یاد می شده است. علت نامگذاری این مکان با این نام دست ساخته های آهنی و استیلی است که در آنجا وجود دارد. در حال حاضر در این موزه...
بالا