برگزیده های پرشین تولز

mvvm

  1. ali.kolahdoozan

    ایجاد زمینه فکری در مورد Architecture of an Angular 2 Application

    سلام دوباره، در این بخش قصد داریم نگاهی به ساختار AngularJS 2 انداخته و در عمل ببینیم در یک پروژه درگیر با این تکنولوژی ، با چه بخشهایی روبرو خواهیم بود. موضوع این قسمت : The Architecture of an Angular 2 Application لینک این بخش : http://iliasoft.ir/p.aspx?name=Post&ID=91 لینک بخش 1 ...
بالا