برگزیده های پرشین تولز

معبد طلایی هند

 1. indianet

  معبد طلایی هند

  معبد طلایی هند معبد طلایی هند چهارمین پیشوای آیین سیک (Sikh) در قرن 16 به دستور گورو رام داس صاحب در امریتسار پنجاب بنا شد و یکی از جاذبه های گردشگری تور هند به حساب می آید. معماری معبد با الهام از معماری هندو و معماری اسلامی صورت گرفته است و توسط دریاچه ای بزرگ که شامل آب مقدس (عمریت) است احاطه...
 2. indianet

  معبد طلایی هند

  معبد طلایی هند معبد طلایی هند چهارمین پیشوای آیین سیک (Sikh) در قرن 16 به دستور گورو رام داس صاحب در امریتسار پنجاب بنا شد و یکی از جاذبه های گردشگری تور هند به حساب می آید. معماری معبد با الهام از معماری هندو و معماری اسلامی صورت گرفته است و توسط دریاچه ای بزرگ که شامل آب مقدس (عمریت) است احاطه...
 3. indianet

  معبد طلایی هند

  معبد طلایی هند معبد طلایی هند چهارمین پیشوای آیین سیک (Sikh) در قرن 16 به دستور گورو رام داس صاحب در امریتسار پنجاب بنا شد و یکی از جاذبه های گردشگری تور هند به حساب می آید. معماری معبد با الهام از معماری هندو و معماری اسلامی صورت گرفته است و توسط دریاچه ای بزرگ که شامل آب مقدس (عمریت) است احاطه...
بالا