برگزیده های پرشین تولز

referrer spam

  1. razmik4055

    جلوگیری از ورود ارجاع دهنده نامعتبر referrer spam

    جلوگیری از ورود ارجاع دهنده نامعتبر(referrer spam ) с.новым.годом.рф به ابزار تحلیل و آنالیز Google Analytics с.новым.годом.рф یکی از آخرین آدرس‌های ارجاع کننده[1] نامعتبر و هرز است که به تازگی کشف شده است. این مرجع نا‌معتبر باعث ارجاع تقلبی و نادرست اطلاعات به ابزار تحلیل داده‌های گوگل...
بالا