برگزیده های پرشین تولز

رستوران های اصفهان

  1. ب

    رستوران های اصفهان

    رستوران بریانی اعظم معرفی : یکی از غذاهای پر طرف دار در شهر اصفهان غذای بریان است که به اشتباه بین مردم با نام بریانی جا افتاده است ، این غذا که در رستوران هایی خاصی سرو می شود ، در اصفهان رستوران های زیادی این غذا را سرو می کنند ولی تنها تعداد خاصی از آنها داری کیفیت خوب می باشد . بریان غذایی...
بالا