• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

پروژه کارشناسی ارشد

  1. maryamgolii

    پروژه کارشناسی ارشد مواد روان گردان

    چکیده جوامع از دیرباز به معضل مواد مخدر درگیر بوده‌اند و روز به روز انواع این نوع مواد به ویژه از سنتی به صنعتی تبدیل و افزوده شده و مواد جدیدی به نام مواد روان گردان با اثرات مختلف بر اراده و قدرت تصمیم گیری و تفکر فرد بوجود آمده است. گاه مصرف مواد روان گردان و گاه نیاز به دستیابی و مصرف...
بالا