برگزیده های پرشین تولز

ساختار

  1. alborz46

    نگاهی به ساختار و اصول کاراته

    نگاهی به ساختار و اصول کاراته کاراته در جزایر اوکیناوا بوجود آمد. این هنر رزمی بعدها به مردم ژاپن شناسانده شد و در تمام جهان گسترش یافت. مکتبهای اصلی کاراته شامل شریته، ناهاته و توماریته هستند. شوتوکان، شیتوریو، گوجوریو و وادوریو چهار سبک اساسی کاراته هستند. کیهون، کاتا و کومیته از بخشهای اصلی...
  2. M

    ساختار بسیار پرکاربرد نه تنها فلان؛ بلکه بهمان (not only ….. but (also

    ساختار بسیار پرکاربرد نه تنها فلان؛ بلکه بهمان (not only ….. but (also . این كلمات را حروف ربط گویند. و برای ترکیب دوجمه استفاده میشوند كاربرد آن در انگلیسی دو نوع است كه در فرمول زیر منعكس شده است. Not only + X + but + Y + as well Not only + X + but also + Y ────────── نکته ی مهم: اگر x صفت...
بالا