برگزیده های پرشین تولز

چشمه های جزیره قشم

 1. G

  چشمه های جزیره قشم

  چشمه های جزیره قشم چشمه های جزیره قشم از جاذبه های و شگفتی های این جزیره می باشد که دارای آب شور می باشند از چشمه های معروف قشم می توان به چشمه کارگه و چشمه گوری اشاره کرد . چشمه کارگه چشمه معدنی می باشد که در کنار بندر سلخ قرار دارد ، آب این چشمه باعث تغذیه آب شور در آبراهه میشود و همچنین رسوب...
 2. S

  چشمه های جزیره قشم

  چشمه های جزیره قشم چشمه های جزیره قشم از جاذبه های و شگفتی های این جزیره می باشد که دارای آب شور می باشند از چشمه های معروف قشم می توان به چشمه کارگه و چشمه گوری اشاره کرد . چشمه کارگه چشمه معدنی می باشد که در کنار بندر سلخ قرار دارد ، آب این چشمه باعث تغذیه آب شور در آبراهه میشود و همچنین رسوب...
 3. S

  چشمه های جزیره قشم

  چشمه های جزیره قشم چشمه های جزیره قشم از جاذبه های و شگفتی های این جزیره می باشد که دارای آب شور می باشند از چشمه های معروف قشم می توان به چشمه کارگه و چشمه گوری اشاره کرد . چشمه کارگه چشمه معدنی می باشد که در کنار بندر سلخ قرار دارد ، آب این چشمه باعث تغذیه آب شور در آبراهه میشود و همچنین رسوب...
 4. S

  چشمه های جزیره قشم

  چشمه های جزیره قشم چشمه های جزیره قشم از جاذبه های و شگفتی های این جزیره می باشد که دارای آب شور می باشند از چشمه های معروف قشم می توان به چشمه کارگه و چشمه گوری اشاره کرد . چشمه کارگه چشمه معدنی می باشد که در کنار بندر سلخ قرار دارد ، آب این چشمه باعث تغذیه آب شور در آبراهه میشود و همچنین رسوب...
بالا