منتخب بازارچه

برگزیده های پرشین تولز

شعرهایgif

  1. MJ12

    مینیاتورهای گیف ادبی

    دیو اگر صومعه داری کند اندر ملکوت همچو ابلیس همان طینت ماضی دارد ناکسست آنکه به دراعه و دستارکسست دزد دزدست وگر جامهٔ قاضی دارد سعدی
بالا