برگزیده های پرشین تولز

پسته کاشتنی

  1. حسین25

    بذر پسته

    بهترین بذر پسته را از ما بخواهید. خرید بذر پسته هزینه نیست، یک نوع سرمایه گذاری است. بذر پسته بادامی زرندی بهترین و مقاوم ترین رقم به انواع بیماری و آفات پسته است.
بالا