برگزیده های پرشین تولز

تشکر کردن

  1. M

    عبارتهای کاربردی برای تشکر در انگلیسی Ways To Say - Thank You

    عبارتهای کاربردی برای تشکر در انگلیسی Ways To Say - Thank You . You are great. تو عالی هستی . You're a dear. تو عزیز هستی . I owe you one. من یکی بهت بدهکارم . Thanks a bunch. خوشه ای سپاس/ خیلی ممنون . I appreciate it. سپاسگزارم . You’re too kind. تو خیلی مهربانی . You’re an angel. تو یک فرشته...
بالا